بیلت و شمش الومینیوم

فلورین
آوریل 6, 2020
مفتول مس
فوریه 3, 2017

شرکت پیشگامان تجارت و فناوری با تعدادی از شرکت های تولیدی ترکیه فعالیت اقتصادی برقرار کرده و با توجه به کاربردهای بسیار گسترده آلومینیوم در صنایع ،مواد اولیه تعدادی از این شرکت های تولیدی بیلت آلومینیوم است ،لذا شرکت پیشگامان تجارت و فناوری بیلت آلومینیوم با آنالیز های ذیل را از شرکت‌های ایرانی خریداری کرده و پس از اخذ مجوزهای لازم جهت فروش به شرکتهای طرف معامله اش به کشور ترکیه صادر می کند واز آنها کالا خریداری می نماید تا در کنار تامین اقلام مورد نیاز کشور از طریق صادرات آلومینیوم درآمدی نیز آید کشورعزیزمان گردد

analysis1
فارسی