ماسه سیلیسی

آگلومر
آوریل 22, 2020
فلورین
آوریل 6, 2020

شرکت پیشگامان تجارت و فناوری به درخواست مشتری های خارجی خود که اکثراً در زمینه ی فولادی مشغول به فعالیت هستند و همچنین تکمیل سبد کالایی خود در زمینه ریخته گری با تکیه به توانمندی‌های خود اقدام به خرید ماسه سیلیسی از چندین شرکت معتبر ایرانی نموده و پس از بسته بندی، این اجناس را به مقاصد خارجی فروخته شده (صادرات )ارسال می نماید که از این طریق هم چرخ کارخانجات داخلی روان تر بچرخد و هم در تولید این محصولات جهش خوبی ایجاد گردد.

 • کد ماسه: 131

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 29 – 20

• اندازه دانه (میلی متر): 0.9 – 0.5

• پیک نشست الکی (میکرون): 500 و 710

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: ریخته گری قطعات فولادی و چدنی بزرگ و فوق سنگین و ...

 • کد ماسه: 141

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 39 – 30

• اندازه دانه (میلی متر): 0.70 – 0.35

• پیک نشست الکی (میکرون): 355 و500

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: ریخته گری قطعات فولادی و چدنی در اندازه های بزرگ و ...

 • کد ماسه: 151

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 49 – 40

• اندازه دانه (میلی متر): 0.50 – 0.20

• پیک نشست الکی (میکرون): 250 و 355

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تولید قطعات فولادی و چدنی و ماهیچه سازی در اندازه های متوسط و ...

 • کد ماسه: 161

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 59 – 50

• اندازه دانه (میلی متر): 0.40 – 0.15

• پیک نشست الکی (میکرون): 180 و 250

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تولید قطعات فولادی و چدنی در اندازه های متوسط و ...

 
 • lکد ماسه: 171

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 71 – 60

• اندازه دانه (میلی متر): 0.30 – 0.20

• پیک نشست الکی (میکرون): 180 و 125

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تولید قطعات چدنی در اندازه های متوسط و کوچک و ...

 • کد ماسه: 181

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 78 – 72

• اندازه دانه (میلی متر): 0.25 – 0.10

• پیک نشست الکی (میکرون): 125 و 180

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تولید قطعات چدنی در اندازه های متوسط و کوچک با صافی سطح بالا و ...

 • کد ماسه: 191

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 89 – 78

• اندازه دانه (میلی متر): 0.25 – 0.10

• پیک نشست الکی (میکرون): 90 و 125 و 180

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تولید قطعات چدنی در اندازه های کوچک با صافی سطح بسیار بالا و ...

 • کد ماسه: 101

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 110 – 90

• اندازه دانه (میلی متر): 0.20 – 0.05

• پیک نشست الکی (میکرون): 90 و 125

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تولید قطعات آلومینیومی و آلیاژهای رنگین در اندازه های کوچک با صافی سطح بسیار بالا و ...

 
 • کد ماسه: 100

دسته بندی: ماسه ریخته گری

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 140 – 110

• اندازه دانه (میلی متر): 0.09 – 0.05

• پیک نشست الکی (میکرون): 53 و 90

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تولید قطعات آلومینیومی و آلیاژهای رنگین در اندازه های کوچک با صافی سطح بسیار بالا و ...

 • کد ماسه: D11

دسته بندی: ماسه ریخته گری – ماسه صنعتی

ویژگی های محصول

• عدد ریزی: 20 – 14

• اندازه دانه (میلی متر): 1.40 – 0.70

• پیک نشست الکی (میکرون): 710 و 1000

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سند بلاست لوله و مخازن و سطوح فلزی و بتنی با نازل شماره 6 و ...

 • کد ماسه: D1

دسته بندی: ماسه صنعتی

ویژگی های محصول

• اندازه دانه (میلی متر): 2.5 – 1

• پیک نشست الکی (میکرون): 1000 و 1410

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تصفیه خانه های آب و فاضلاب سند بلاست لوله و مخازن و سطوح فلزی و بتنی با نازل شماره8 و ...

 • کد ماسه: D2

دسته بندی: ماسه صنعتی

ویژگی های محصول

• اندازه دانه (میلی متر): 4 – 2

• پیک نشست الکی (میکرون): 2000 و 2800

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سند بلاست لوله و مخازن و سطوح فلزی و بتنی با نازل شمار10 و ...

 • کد ماسه: D3

دسته بندی: ماسه صنعتی

ویژگی های محصول

• اندازه دانه (میلی متر): 5 – 3

• پیک نشست الکی (میکرون): 2800 و 4000

• درصد سیلیس: 96% <

• نقطه زینتر (سانتیگراد) : 1400 <

• کاربرد: تصفیه خانه های آب و فاضلاب تولید پوشش های بتنی و کفپوش های تزئینی و ...

فارسی